Siivous Diili Oy - pinnat puhtaiksi Turun seudulla

Siivous Diili Oy tarjoaa siivous­palveluja yrityk­sille Turun seudulla

Siivous Diili Oy on turku­lainen siivous­alan yritys. Palveluihimme kuuluvat yritys­siivoukset, suur­siivoukset, ikkunanpesut, lattian­pesut ja -vahaukset sekä loppu­siivoukset. Toimimme pää­asiassa Turussa, Naantalissa, Raisiossa ja Liedossa, mutta tarvit­taessa palvelumme ulottuvat myös Saloon asti.

Siivoamme kokonais­valtaisesti niin toimistot, tuotanto­tilat, myymälät, ravintolat, kunto­keskukset kuin porras­käytä­vätkin. Saat meiltä myös sopimus­siivoukset tarpeesi mukaan. Kaikki mikä liittyy siivouk­seen, onnistuu meiltä.

Siivous Diilillä on yli 20 vuoden kokemus työ­ympäris­töjen puhtaana­pidosta eri toimialojen kautta. Työnteki­jöidemme käden­jälki on aina puhdasta ja ajallaan toteutettua. Perehdy­tämme siisti­jämme aina huolel­lisesti, tarjoamme hyvät työolo­suhteet sekä kilpailu­kykyisen palkan. Tämä takaa työn­tekijöiden pienen vaihtuvuuden ja hyvän työ­motivaation. Meille on tär­keää, että paitsi asiakas myös työn­tekijä on tyyty­väinen.

Meiltä saat luotet­tavaa siivous­palvelua yrityksesi tarpeisiin. Teemme siivouksia resurs­sien puitteissa myös yksityis­asiakkaille.

Siivous Diilin tavoit­teena on luoda toimivia ja pitkä­kestoisia asiakas­suhteita!

Ota yhteyttä ja kysy lisää palve­luistamme!